Marges verhogen in de bouw & infra

🕐 5 min

6 november 2018

Bouwbedrijven zijn weer optimistisch gestemd over de markt. De afgelopen jaren zien zij een doorzettend marktherstel en meer omzetstijging. In 2016 waren de vijftig koplopers in de Nederlandse bouw goed voor een omzet van 32.4 miljard en dat is bijna 2 miljard meer dan in 2014. Ook nam de nettowinst en gemiddelde winstmarge voor het eerst in jaren toe. Toch valt er nog genoeg winst te behalen, vooral op het gebied van winstmarges. Veel bouwbedrijven mikken op een winstmarge van 3 procent of lager, terwijl de winstmarge liever op 5 tot 8 procent kan liggen gezien het hoge risicoprofiel. Door het maken van slimme keuzes kunnen de winstmarges in de bouw aanzienlijk verhoogd worden.

Planning

Veel bouwbedrijven proberen hun winstmarge op te schroeven door in de kosten te snijden. Bouwbedrijven zouden juist ook naar andere aspecten van het bouwproces moeten kijken, zoals het effectief inzetten van de beschikbare mensen en middelen en het efficiënt inrichten van het proces. De planning is hierbij een belangrijk stuurmiddel. Wanneer je in de voorbereidingsfase de planning op orde hebt, kan daar in de uitvoeringsfase strak op gestuurd worden. In de praktijk zie je dat de verschillende partijen die met elkaar samenwerken aan een bouwproject, nauwelijks effectief met elkaar communiceren over planning en projectvoortgang. Waar nu veel ingenieurs worden ingezet om planningen te maken, kan er beter gekozen worden voor een allround projectplanner die écht meedenkt in het proces. Met de projectmanagement- en communicatieve vaardigheden, kunnen er dan flinke stappen gezet worden richting het vergroten van de winstmarge.

Marge verhogen bouw

Bewustwording

Doordat er weinig communicatie is tussen de verschillende werkmaatschappijen in bouwbedrijven, worden ervaring en kennis te weinig met elkaar gedeeld. Er wordt daarom te weinig stilgestaan bij de risico’s van een bouwproject. Wanneer er fouten worden gemaakt, wordt er binnen de werkmaatschappij wel van geleerd, maar de kennis wordt niet uitgewisseld met de andere maatschappijen. Daardoor wordt het risico aanzienlijk verhoogd en kan de winst lager uitvallen. Bijkomend effect is dat in volgende projecten de risico’s niet goed genoeg in kaart kunnen worden gebracht en niet worden ingecalculeerd. Dit is nog een kans op winst die bouwbedrijven laten lopen.

Centrale sturing

Centrale sturing kan zeker bijdragen aan het verhogen van de winstmarge. Door veelal gebruik te maken van lokaal ondernemerschap gaat waardevolle kennis en goede ervaringen verloren. Door gebruik te maken van centrale sturing kunnen goede ervaringen gekopiëerd worden naar andere werkmaatschappijen. Hierdoor kunnen werkwijzen gestandaardiseerd en continu verbeterd worden. Vervolgens kunnen deze werkwijzen geïmplementeerd worden in de andere werkmaatschappijen. Deze manier van werken kan er toe leiden dat er een hogere winstmarge wordt behaald.

Cultuurverandering

De eerste stappen zijn al gezet op het gebied van cultuurverandering bij bouwbedrijven. Om verandering in gang te zetten worden er steeds vaker specialisten op het gebied van projectbeheersing en risicomanagement van buitenaf binnengehaald. Deze specialisten kijken vaak met een andere blik naar projecten en kunnen daardoor verandering in gang brengen. Deze veranderingen kunnen er voor zorgen dat winstmarges weer gaan stijgen.

Er zijn dus nog flink wat kansen om de winstmarges van de bouwbedrijven omhoog te krijgen. Snijden in de kosten is niet langer niet genoeg. Bouwbedrijven zijn al bezig om aanpassingen te maken in de bedrijfsvoering nu de economie weer draait. De komende jaren zal dit nog hoger op de agenda’s komen. Meer lezen? Download dan het hele rapport hier.

Nieuwsgierig hoe Critical Minds jou kan helpen? Bekijk dan onze diensverleningen.

Bron: Dossier: margedruk in de bouw, Cobouw.

Benieuwd wat Critical Minds voor jou kan betekenen?