Allseas

19 december 2018

Doorlooptijdverkorting door implementatie LEAN methodieken

Allseas is een wereldleider op het gebied van offshore-pijpleidingsystemen, heavy lift en subsea-constructies. Het bedrijf biedt werk aan meer dan 3000 mensen en is wereldwijd actief met een veelzijdige vloot gespecialiseerde hefbruggen, pijpenleggers en ondersteuningsschepen, die intern zijn ontworpen en ontwikkeld. Allseas heeft meer dan 290 projecten uitgevoerd en meer dan 21.500 km onderzeese pijpleiding geïnstalleerd. Het bedrijf is momenteel bezig met het voltooien van de engineeringfase van een omvangrijk investeringsproject, het Jacket Lift System (JLS) voor op de Pioneering Spirit.

De Uitdaging

Voor de ontwikkeling van het JLS heeft Allseas een engineeringsteam van meer dan 100 FTE. De JLS zal de mogelijkheden van Pioneering Spirit verder vergroten door de mogelijkheid te creëren om de jacket van een olieplatform in één stuk te verwijderen en/of te installeren. Om tijdige levering, binnen budget, op een gecontroleerde manier te ondersteunen, heeft Allseas aan Critical Minds gevraagd om een projectcontrolemethodologie voor het JLS-project te ontwikkelen.

De volgende doelstellingen zijn opgesteld:
 1. Het inzicht van het (project) management in projectstatus op een uniforme manier vergroten en een basis bieden voor kwalitatieve besluitvorming.
 2. Het vergroten van het inzicht en de betrokkenheid van de (lead) engineers.
 3. Verhogen van de interdisciplinaire samenwerking.

De Oplossing

Allereerst is er gekeken naar het vergroten van het inzicht en controle voor het (project) management. Om hiervoor te zorgen zijn er acties geïmplementeerd op de volgende drie gebieden:
 • Projectmanagement:
  • Uniforme codering (TBS / WBS / CBS);
  • Inzicht in de risico's en gedetailleerde herstelplannen voor de grootste risico's;
  • Een integrale management of change methodiek.\
 • Planning & voortgang:
  • Interdisciplinair ondersteunende planning als basislijn;
  • Uniform proces voor het volgen en verwerken van voortgang incl. derden;
  • Inzicht in de voortgang vs. het basislijnschema (Earned Value Management);
  • Inzicht in de voortgang vs. de bestede uren (Cost Performance Index).
 • Capaciteit:
  • Inzicht in de capaciteit vs. gepland werk op het niveau van de discipline. Aanvankelijk voor engineering.

Daarna is er gekeken naar het vergroten van het inzicht en de betrokkenheid van de (lead) engineers. Critical Minds heeft een wekelijkse stand-up meetingstructuur geïmplementeerd als platform om de voortgang en uitdagingen te bespreken van het project. Hierdoor werd er meteen meer inzicht gecreëerd waar iedereen mee bezig is en waar er eventueel ondersteuning nodig is. Daarnaast is er een LEAN engineering-proces geïmplementeerd per (sub) systeem om engineering op basis van pull (engineering levert als eerste de kritieke items in productie) te garanderen. Als laatste actie is er een up-to-date capaciteitsoverzicht gemaakt, waarin goed is te zien wat de capaciteit is versus het daadwerkelijke werk.

Als laatst heeft Critical Minds ook gekeken naar het verhogen van het interdisciplinair samenwerken. Dit is bereikt door workshops te geven aan het team over effectieve samenwerking en de Management of Change methodiek te gebruiken. Daarnaast is er een project risico methodologie geïmplementeerd om dit te bevorderen. Dit is gepaard gegaan met workshops om extra ondersteuning te creëren.

De Resultaten

Door de samenwerking tussen Critical Minds en Allseas is er al veel bereikt, waaronder:
 • Doorlooptijdverkorting in de engineeringsfase.
 • Gecontroleerde uitvoering van de engineeringfase.
 • Inzicht in de benodigde middelen.
 • Effectieve communicatie en besluitvorming over mijlpalen.
 • Verbeterde betrokkenheid van ondersteunende disciplines door ze op te nemen in de projectrisicobeoordeling.
"De LEAN engineering-planning van Critical Minds heeft de transparantie van het algemene schema binnen het ontwerpproces verbeterd. Werken met een LEAN engineering-methode op deze schaal is ongekend binnen Allseas en wordt zeer goed ontvangen door alle betrokkenen. Florian Wasser, Projectmanager JLS - Allseas"

Benieuwd wat Critical Minds voor jou kan betekenen?