Damen Shipyards

24 July 2018

 

Inzicht en grip creëren op lopende en toekomstige projecten bij Damen Shipyards

Damen Shipyards B.V., opgericht in 1927 als familiebedrijf, is de grootste scheepsbouwer van Nederland en bekend geworden in de maritieme sector door de standaardisatie van schepen en het bouwen op voorraad. Damen Shipyards B.V. bevindt zich in 35 landen en levert ongeveer 150 schepen per jaar waaronder sleepboten, werkschepen en patrouillevaartuigen.

Binnen het hoofdkantoor in Gorinchem werkt Critical Minds voor de afdeling Engineering. Het doel van de opdracht is om voor het management en de projectmanagers engineering inzicht en grip te krijgen op de lopende en toekomstige projecten en daarmee in te kunnen spelen op onder andere de resource capaciteit. Daarnaast loopt een verbetertraject over de hele keten om projectplanning op een meer geïntegreerde manier aan te pakken. Door de planning over de hele keten inzichtelijk te maken kan het kritieke pad worden berekend waarmee de projectmanager weet waar zijn prioriteiten moeten liggen.

Critical Minds beschouwt projectplanning en projectbeheersing als onderdeel van projectmanagement. Projectbeheersing door middel van planning, risicomanagement, financiële rapportage e.d. dient als onderdeel van het proces georganiseerd te zijn en is voor toekomstig projectmanagers een uitstekende manier om het vakgebied goed te leren kennen.

Benieuwd wat Critical Minds voor jou kan betekenen?