Hector Ruiz

Leestijd: minuten 🕐

Versnellen van de energietransitie

Er is een sterke politieke, economische en maatschappelijke urgentie voor de energietransitie. Om deze transitie te realiseren moet er echter nog veel werk verzet worden. Dit gaat in de meeste gevallen over grote en complexe processen en projecten. Dergelijke projecten vragen om een gestructureerde aanpak, waarbij alle facetten van een project moeten kunnen worden gemonitord om zo te kunnen bijsturen op afwijkingen. Hierdoor kunnen onnodige vertragingen worden gemitigeerd en zelfs doorlooptijden worden verkort. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

Wat wij doen? Onze Critical Minds zijn elke dag bezig met het verkorten van de doorlooptijd van projecten, zodat deze op tijd worden opgeleverd. De focus ligt hierbij op de processen én de mensen. Beide zijn factoren waarmee je betere projectresultaten boekt en die bijdragen aan je organisatiedoelstellingen. Iedere Critical Mind doet dit op zijn of haar  eigen unieke wijze én door gebruik te maken van de  methodieken uit onze toolbox:

 • Projectbeheersing
 • Project Management
 • Procesoptimalisatie met behulp van LEAN
 • Organisatieontwikkeling
 • Business Technology

Critical Minds zet de schouders onder het versnellen van en energietransitie met het inzetten van hunnen kennis en implementatiekracht.  

Lees zeker ook onze case over onze bijdrage aan de grip op het werkpakket van Qirion.

  “Wat mooi is aan de samenwerking met Critical Minds is dat zij echt de organisatie en onze mensen willen verbeteren. Zo zijn we binnen onze regio gestart met continu verbeteren; Wat kunnen we zelf beter doen en hoe kunnen we beter samenwerken. Ik durf te stellen dat dit gesprekken opent welke er eerst niet waren, hierdoor vinden we elkaar binnen de multidisciplinaire teams beter” Alex Strik – Regio manager Qirion  

Doorlooptijdverkorting in de praktijk

Het realiseren van doorlooptijdverkorting begint allemaal met inzicht. Zo starten we altijd met een uitgebreide analyse van de processen en systemen en bekijken we of deze op de juiste manier zijn ingericht. Belangrijk hierin is dat deze analyse als resultaat geen vuistdik rapport heeft, maar een gedragen overzicht door alle stakeholders. Wij geloven er namelijk in dat de menselijke factor een van de belangrijkste is in deze analyse om de doorlooptijden te verkorten.  Vervolgens bepalen we samen met onze klanten waar we starten met het optimaliseren van de processen en systemen om zo de doorlooptijd te verkorten. Hiervoor brengen we allereerst de knelpunten in kaart en gaan we gelijktijdig op zoek naar kansen om te versnellen. Het advies dat wij hierin geven stopt niet bij de oplossing, maar gaat juist ook over de implementatie daarna. Critical Minds denken namelijk niet alleen, die doen ook! Zodra het advies is uitgewerkt tot een concreet implementatieplan is het dan ook tijd om aan de slag te gaan en gaan de handen uit de mouwen. De doorlooptijdverkorting toolbox wordt in de praktijk toegepast, terwijl veranderingen in gang worden gezet. Op deze manier creëren wij samen met de klant een project waarvan de doorlooptijd aanzienlijk wordt verkort.  

Onze toolbox toegepast in de energietransitie

Om bij te dragen aan het versnellen van de energietransitie richten wij ons op 5 onderstaand concrete aandachtsgebieden.

 • Projectbeheersing

Critical Minds ziet projectbeheersing als een vak. Door de juiste manier van projectbeheersing toe te passen word je niet alleen in staat gesteld om meer grip op je project te krijgen, je kunt eveneens trends en ontwikkelingen tijdig herkennen en de impact hiervan al in een vroeg stadium overzien. Hierdoor ben je beter in staat om risico’s te beperken en kansen te benutten. Het juist toepassen hiervan leidt vervolgens tot doorlooptijdverkorting en kostenbesparingen.

 • Project Management

Om een project op te leveren met oog voor de wensen van de klant, binnen budget en ook nog eens op tijd is niet alleen de juiste kennis binnen het projectteam benodigd, maar juist ook een goede samenwerking met zowel de personen binnen als buiten de organisatie. Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve samenwerking is dan ook de juiste manier van Project Management en hierbij de structuur voor de projectorganisatie.

 • Procesoptimalisatie – Lean

Mensen en organisaties zijn constant in beweging. Dit vraagt om een continue verbetering en verandering van de operationele processen om zo een optimale klantervaring te kunnen garanderen. Door gebruik te maken van de Lean filosofie kan op zoek worden gegaan naar de verspillingen binnen de processen om deze er vervolgens uit te kunnen halen. Hiermee wordt het totale proces sneller en de doorlooptijd verkort.

 • Organisatieontwikkeling

Uiteindelijk gaat het bij doorlooptijdverkorting realiseren niet alleen om het optimaliseren van de processen, maar juist ook om de samenwerking die mensen daarbinnen ervaren. Om jouw organisatie optimaal en efficiënter te laten werken is het dan ook van belang om ervoor te zorgen dat jouw mensen in flow kunnen werken. Hierbij speelt organisatieontwikkeling een belangrijk onderdeel in de uiteindelijke oplossing

 • Business Technology

Digitale veranderingen binnen organisaties kunnen veel tijd, middelen en energie vragen. Maar ze kunnen het meer dan waard zijn bij de juiste aanpak. Het laten slagen van veranderingen borg je namelijk niet alleen met een goede verankering in het gedrag, maar ook de systemen dienen mee te veranderen. Business Technology kan dan ook worden gebruikt om naast de processen en de samenwerking tussen mensen ook de systemen te optimaliseren. Kunnen sommige processen van jouw energietransitie projecten wel wat sneller in jouw organisatie en ben je benieuwd wat Critical Minds voor je kan betekenen? Neem dan contact met ons op; we staan je graag te woord. Wil je liever eerst nog wat meer lezen? Lees zeker dan onze whitepaper over doorlooptijdverkorting in de Energietransitie  

FAQ’s

 • Mijn projecten lopen niet zo lekker; doet Critical Minds aan consultancy rondom energietransitie? 

Door onze ervaringen bij zowel partijen binnen de energietransitie als andere technische (maak)industrieën hebben we goed zicht op de gezamenlijke uitdagingen op het gebied van projectbesturing en procesoptimalisatie. Tijdens al onze trajecten staan de mensen in het werk centraal.  

 • Welke ervaring heeft Critical Minds met consultancy in de Energietransitie

De afgelopen jaren hebben we bij zowel netbeheerders, aannemers als toeleveranciers binnen de energietransitie bijgedragen aan positieve projectresultaten. Het proces en projecten staan altijd centraal, de inhoudelijke kennis is mooi meegenomen. 

 • Kan ik energietransitie advies krijgen bij Critical Minds?

Vanuit Critical Minds houden we ons vooral bezig met de processen en projecten binnen de energietransitie. Raakvlak met technische oplossingen die de energietransitie versnellen zien we vaak, echter zijn we hierin geen experts als op het gebied van procesoptimalisatie.   

Blijf op de hoogte van de laatste verhalen

*

Lees ook verhalen in andere rubrieken

Wie zijn die Critical Minds eigenlijk? Je leert ze kennen in de rubriek ‘Working Minds’, waarin ze op een avontuurlijke, eigenwijze, eerlijke en kwetsbare manier vertellen over hun vak..

Wat doen we nu eigenlijk precies? En hoe helpt het onze klanten? In ‘Adventure Minds’ laten we zoveel mogelijk zien van wat we hebben gedaan, voor wie we dat hebben gedaan en met welke mensen en tools we dat voor elkaar hebben gekregen.

Met regelmaat portretteren we een persoon of organisatie die het anders dan anders aanpakt. Denk aan die eigenwijze ondernemer die ineens ziet hoe het anders kan. Of die rebelse organisatie die met succes tegen de gevestigde orde opbokst.

Soms kom je iets tegen waarvan je meteen denkt: dit moet de hele wereld weten! Dat kan van alles zijn, een website, een documentaire, een boek, een podcast of iets anders. Hou het niet voor jezelf; delen inspireert velen.