Circo – Creating Business through Circular Design

🕐 5 min

30 juli 2018

Critical Minds en Cirkellab bieden de CIRCO Design Track aan. CIRCO – versnelt de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor. In CIRCO werken bedrijven en ontwerpers (uit o.a. ruwe maakindustrie, scheeps- en machinebouw en de petrochemie) samen aan concrete circulaire business en delen ze nieuwe kennis en inspiratie.
 

Waarom CIRCO?

In een circulaire economie kijk je verder dan ‘morgen klaar’. De winst van een product zit hem niet meer in het produceren en verkopen. Want daarna begint het pas. Rond het leven van een product kan op vele manieren waarde worden gecreëerd, voor bedrijven, gebruikers en leefomgeving. Wie zich richt op gebruik in plaats van verbruik, en op het cultiveren van waarde in plaats van alleen het verkopen, herkent nieuwe uitdagingen en businesskansen. Design is daarbij de motor om tot circulaire producten en diensten te komen. CIRCO helpt jou als bedrijf of ontwerper op weg om je business te innoveren.

 

Met CIRCO ga je aan de slag om nieuwe kansen te ontdekken en circulaire business in gang te zetten. In een actieve workshops komen we samen tot nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

 

Hoe kun je meedoen aan de Circular Business Design Track?

In een serie van drie workshops helpt CIRCO jou als bedrijf of ontwerper op weg om samen nieuwe kansen te ontdekken en circulaire business in gang te zetten. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen aan te beginnen.

 

Een Track bestaat uit drie ééndaagse workshops in een periode van een maand. Je maakt hierin kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen (Initiate), verkent kansen daarvan voor je eigen business (Ideate), en zet concrete eerste stappen te zetten in de ontwikkeling van nieuwe producten diensten en businessmodellen die bijdragen aan de ontwikkeling naar een circulaire economie (Implement).

 

Bekijk hier alle trainingen.

 

Dag 1: Initiate

Tijdens deze eerste dag duik je diep in het gedachtegoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire designprincipes. We starten met een inspirerende rondleiding bij een bedrijf om vervolgens een serious game te spelen waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart.

 

In het tweede deel van de workshop wordt het concept van de circulaire economie geïntroduceerd en uitgelegd hoe je met circulair design aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten/gebruikers. Uitgerust met deze kennis ga je samen verkennen hoe de verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden. Aan het eind van de workshop ben je in staat om een selectie te maken van de meest veelbelovende ontwerpstrategieën. Deze zijn het startpunt voor de volgende workshop.

Dag 2: Ideate

In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire design strategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. Het team van ontwerpers neemt het voortouw en gaan samen met de bedrijven aan het werk.

Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in een aantal interactieve werkvormen alle eerder verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Altijd gekoppeld aan een mogelijk circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een range van aanpassingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, tot volledige nieuwe concepten, die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.
 

Dag 3: Implement

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de Ideate-workshop. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en natuurlijk naar de circulaire impact. Je krijgt hierdoor inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid; kennis die je ook na afloop gericht kunt inzetten. Daarna wordt een roadmap opgesteld met concrete vervolgstappen op de weg naar de realisatie van de concepten.

 

Als bedrijf verlaat je de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten. Als ontwerper ben je met de nieuwe kennis over circulaire ontwerpstrategieën en de implementatie daarvan klaar om zelf met circulair design aan de slag te gaan en het design te pitchen bij opdrachtgevers.

Benieuwd wat Critical Minds voor jou kan betekenen?