Skip to content

Groeit je organisatie en ben je op zoek naar een manier van professionaliseren? Je hebt vast al gezocht naar de basiselementen van een goede bedrijfsvoering, maar hoe krijg de professionalisering van je organisatie die wilt bereiken in de praktijk voor elkaar? Critical Minds is al ruim 10 jaar actief met het professionaliseren van de bedrijfsvoering binnen technische (project)organisaties en we kunnen een bijdrage leven bij onderstaande bouwstenen van een gedegen bedrijfsvoering:

  • Vertaling van de strategische plannen naar een heldere doelstellingen en bijbehorende stuurmiddelen;
  • Begeleiding van strategie naar de praktijk (door het opzetten van een programma of mee te werken binnen je organisatie);
  • Coaching op houding en gedrag.
Critical Minds
Critical Minds

Critical Minds zorgt voor

Helderheid van doelstellingen, begeleiding naar de praktijk, en coaching van je mensen

Wat is professionalisering voor een organisatie?

Met professionalisering bedoelen we alles dat beter kan in een organisatie. Denk aan professionaliseringsstrategieën die helpen met doorlooptijdverkorting, maar evengoed aan het opleiden van het managementteam.

Waarschijnlijk heb je een goed idee bij welke onderdelen van je bedrijf professionalisering kunnen gebruiken. Maar waar te beginnen en hoe zorg je voor draagvlak voor de gewenste professionalisering? Dat zijn vragen die we wel vaker horen van onze klanten. Critical Minds heeft daarom een programma ontwikkeld om je hierbij te helpen. Lees hieronder over de 5 stappen die bijdragen aan professionalisering van je bedrijf:

Lees hier de stappen die we doorlopen bij professionalisering van organisaties!

Tijdens deze inventarisatie focussen we ons op de gewenste professionalisering van de vijf specialisme van Critical Minds;

Door middels van enkele interviews zijn we in staat om snel inzicht te geven in de benodigde uitgangspunten richting de gewenste professionalisering.

Gezamenlijk wordt de strategie voor professionalisering van je organisatie vertaald naar een helder plan/programma waarin de verschillende lagen in de organisatie in staat worden gesteld om een bijdrage te leveren aan de verbeterinitiatieven die gaan bijdragen aan de gestelde doelen. Middels centrale en transparante communicatie ontstaat er draagvlak voor de gekozen richting en kan de professionalisering beginnen!

Vaak zit de verandering niet alleen in de systemen en processen, maar juist ook in de manier van samenwerking en het gezamenlijk bouwen aan constructief gedrag dat bijdraagt aan de professionalisering. Vaak gaan we aan de slag met het verhelderen of opstellen van rollen en verantwoordelijkheden om vanuit daar de focus te kunnen leggen op de gewenste manier van samenwerken. Door hier gezamenlijk invulling aan te geven wordt wordt het één verhaal en komt er vanuit het ontstane draagvlak ruimte voor verandering.

Naast een gedragen visie, duidelijkheid in rollen en de manier van samenwerking is het van belang om met elkaar aandacht te besteden aan de informatie die je gebruikt om je bedrijf te sturen. Dit draagt in grote mate bij aan de gewenste professionalisering. Om goed te kunnen besturen is het van groot belang om inzicht te hebben in de huidige status van je projecten en vooruit te kunnen kijken naar toekomstig werk. Critical Minds helpt met het structureel inrichten van een professionele planningscyclus om een stabiele basis van bedrijfsvoering te leggen.
Meer weten over de stap stabiliteit en planning? Lees onze case studie van Struik en Hamerslag.

Eén professionaliseringsslag is mooi, maar hoe blijf je met elkaar verbeteren? Met de aandacht voor het gedrag én de cijfers is het zaak om te blijven leren met en van elkaar. Het inrichten van een structuur met “Retrospectives” bij afronding van projectfases, zorgt ervoor dat geleerde lessen geborgd worden. Als dit wordt aangevuld met super/-intervisie tussen vergelijkbare rollen gaan geleerde lessen niet verloren en biedt dit een basis om de professionalisering blijvend vorm te geven.
Los van dit programma bieden we ook trainingen aan binnen de Critical Minds Academy die kunnen bijdragen aan het behalen van je doelstellingen.

Laat ook jouw projecten & organisatie excelleren

Neem contact op voor een gratis analyse en ga voor resultaat!

  • Verkorte doorlooptijden van projecten en processen
  • Continu verbeteren en verspillingen verminderen
  • Gedrag en leiderschap in lijn met je doelen

Critical Minds Toolbox, bestaat uit een breed spectrum van expertises.

Dit doen we nog meer. Altijd op maat aan en voor elke branche!