Project Management

Critical Minds maakt het verschil in Projectmanagement

Een project opleveren met oog voor de wensen van de klant, binnen budget en ook nog eens op tijd; een hele uitdaging! Hiervoor is niet alleen de juiste kennis binnen het projectteam benodigd, maar juist ook een goede samenwerking met zowel de personen binnen als buiten de organisatie. Onze Critical Minds hebben de vereiste vakkennis en focus op een effectieve samenwerking om de uitdagingen in het hedendaagse projectlandschap aan te kunnen.

Projectmanagement met Critical Minds:

  • Enthousiaste en kundige Critical Minds die de rol van (Assistent/Junior) Project Manager op interim basis kunnen vervullen om je team te versterken. 
  • Advies over het inrichten van je (project)organisatie om de structuur te laten bijdragen aan je (project)resultaten. 
  • Inrichten van project en/of portfolio rapportages om een stuur in handen te hebben waarmee je grip op je projecten houdt. 
  • Faciliteren van effectieve samenwerking met de interne & externe (project)organisatie om je gezamenlijke doelen op een betere manier te bereiken.  

Kunnen jouw projecten wat meer structuur gebruiken? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Hoe gaat Critical Minds aan de slag bij organisaties?

 

Interim Projectmanagement

Alle Critical Minds worden in een driejarig programma opgeleid tot zelfbewuste projectprofessionals met ervaring in projectbeheersing en -management. Door verschillende rollen bij meerdere projectorganisaties te vervullen worden Critical Minds daarnaast snel bedreven in het herkennen van de noodzakelijke interventies om een project te laten slagen. Afhankelijk van het ervaringsniveau van de Critical Minds worden rollen van Assistent Projectmanager tot eindverantwoordelijke Projectmanager ingevuld. De Critical Minds kunnen, met een glimlach, hét verschil maken in je project(organisatie). 

"De Projectmanager van Critical Minds heeft zich snel in de materie verdiept en band op weten te bouwen met zowel de leveranciers als de interne stakeholders om het project goed uit te voeren. In de samenwerking kon er altijd snel geschakeld worden, maar was er ook tijd om met elkaar te sparren over hetgeen we samen tegenaan liepen. "- Sr. Projectmanager Bol.com

Advies structuur Projectorganisatie

Binnen projectorganisaties zijn veel verschillende mogelijkheden om de structuur in te richten. Dit geldt zowel voor de inrichting van de projecten ten opzichte van de lijnorganisatie als de structuur binnen één project. Beide hebben dus aandacht nodig om succesvolle projecten te draaien. 

Als er sprake is van een matrixorganisatie (waarin projecten worden uitgevoerd door een lijnorganisatie) zal er sprake moeten zijn van een gezonde spanning tussen project en lijn. We zien te vaak dat politiek en eilandjesdenken (waarbij te veel gefocust wordt op de eigen discipline of afdeling) succesvolle projecten in de weg staan. Door vanuit Critical Minds te faciliteren dat de structuur op de juiste manier tot stand komt en de bijbehorende operationele vraagstukken (wat gebeurt er dan op dagelijkse basis) wordt opgelost, wordt de projectmanagement kans voor succes aanzienlijk vergroot. 

De structuur binnen één project(team). 

Idealiter is het projectteam dusdanig ingericht dat de structuur bijdraagt aan de projectdoelstellingen vanuit projectmanagement. Afhankelijk van het zwaartepunt op een van de beheersaspecten binnen een project (Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie en Informatie), zal de structuur dit moeten faciliteren. Daarnaast is het belangrijk om de rollen binnen het projectteam op de juiste manier te beschrijven, zodat alle teamleden zonder al te veel afstemming hun talenten kunnen inzetten. Critical Minds faciliteert dit proces door gezamenlijk een organogram op te stellen op basis van de projectbehoeftes en de beschreven rollen te voorzien van rolbeschrijvingen. Zie hiervoor ook onze oplossingen voor Organisatieontwikkeling.  

Rapportages

Om een project tot een succes te maken is inzicht in de status van het project gedurende de gehele looptijd van groot belang. We zien nog te vaak dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden binnen rapportages. Zowel de inhoudelijke invulling blijft achter, maar misschien nog wel belangrijker, het achterliggende systeem van informatiedeling om op een gestructureerde manier ook echt waardevolle informatie te verkrijgen. Critical Minds helpt organisaties om niet alleen de projectrapportage in te richten, maar juist ook het systeem erachter op gang te helpen. Op deze manier kan er periodiek naar waardevolle informatie gekeken worden en het project bestuurd worden. Rapportages zijn ook integraal onderdeel van onze manier van projectbeheersing.

FAQ’s
- Ik ben op zoek naar een interim projectmanager; hoe snel kan ik mijn projectmanagement overdragen aan Critical Minds?

Door de ervaring van Critical Minds op het gebied van Projectmanagement kan, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project, overdracht vaak al binnen twee weken plaatsvinden. 

- Kan ik kiezen welke projectprofessional bij mijn team komt als ik voor projectmanagement kies?

Natuurlijk! Op basis van de beschikbaarheid en ervaring van onze Critical Minds gaan we samen op zoek naar de beste match. 


- Wat zijn de competenties van de projectmanagers van Critical Minds?

Wij selecteren onze Critical Minds op basis van hun analytische vaardigheden, kritische blik, hun vermogen om verbinding te maken en hun proactiviteit. Daarnaast doorlopen al onze Critical Minds een opleidingsprogramma waarin ze professioneel, vakinhoudelijk en persoonlijk worden ontwikkeld. 

- Kan elk type bedrijf aankloppen bij Critical Minds voor projectmanagement? 

In de basis geloven wij erin dat Projectmanagement een vak is waarbij kennis van de inhoud een bijvangst is. Dus ja ieder bedrijf kan aankloppen. Vind je het belangrijk dat de projectmanager wel kennis van de inhoud heeft, dan zijn we voornamelijk thuis is de maritieme sector en de maakindustrie. 

- Hoe lang duurt een projectmanagement traject van Critical Minds?

De grootte van de organisatie en de vakvolwassenheid van de eigen projectmanagers is vaak van doorslaggevend belang bij het opzetten én implementeren van een projectmanagementmethodiek. Over het algemeen kan er binnen een jaar een aanzienlijke verbetering plaatsvinden waarbij de (communciatie)lijnen helder zijn, de rollen beschreven en er beslissingen gemaakt worden op basis van uniforme rapportages. Daarnaast kan aanvullende training op zijn plaats zijn. 

- Wat kost een projectmanagement traject? 

Wij werken altijd met oplossingen op maat. Graag inventariseren we jouw behoefte tijdens een vrijblijvend gesprek om vanuit daar een indicatie op te geven.