Project Management

Betere projectresultaten en een team in flow door een integrale aanpak van projectmanagement

Critical Minds ondersteunt projectorganisaties bij het structureel verbeteren van hun projectmanagement als interim er of consultant. Wij genereren doorlooptijdverkorting en kostenbesparing door te zorgen voor een goede samenwerking en heldere processen, zonder in te leveren op kwaliteit. Critical Minds werkt hands-on en ziet projectmanagement als een vak. Aan de basis van deze dienst ligt enerzijds een realistische planning en anderzijds een geolied team. Onze specialismen projectbeheersing, organisatie ontwikkeling en business technologie geven een stabiele basis voor project management. Hierbij werken wij ook binnen het project management volgens drie principes;
  • Focus op projecten - Critical Minds zorgt voor een praktische, projectmatige aanpak waarbij de focus op de projecten ligt. Wij zijn altijd op zoek naar een goede balans tussen details en benodigde informatie om alle projecten in de keten juist te sturen.
  • Sturen op afwijking - Projecten en teams zijn continue in beweging en vragen om een realistische en flexibele aanpak. Wij kijken en plannen vooruit en voeren afwijkingen direct door in planning en plan, maken eventuele gevolgen voor einddatum en budget onmiddellijk zichtbaar zodat passend kan worden bijgestuurd. Wij vinden het noodzakelijk dat ook het projectmanagement continue verbeterd en flexibiliteit toont om een project, wat continu in beweging is, te kunnen managen.
  • Creëren van draagvlak - Bij Critical Minds staat de mens centraal. Om van een groep mensen een geolied team te creëren is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. We brengen met onze aanpak alle belanghebbende van een project bijeen voor het opstellen van plan van aanpak. Dit leidt tot grote betrokkenheid van alle partijen voor het doel wat bereikt moet worden. Daarnaast zorgen we hiermee voor helderheid omtrent processen, rollen en verantwoordelijkheden.
Bovenstaande aanpak op gebied van projectmanagement wordt ook toegepast op advies en binnen rollen op gebied van bijvoorbeeld constructie- of site-management.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

* indicates required