Ga naar de inhoud

Dit kan je van Critical Minds verwachten

Productieprocessen optimaliseren en flow in de processen faciliteren

Om tot een verbeterd productieproces te komen kan Critical Minds helpen met onderstaande punten:

  • Een analyse van het productieproces inclusief het in kaart brengen van bottlenecks/knelpunten;
  • Het faciliteren van de verbeteringen;
  • Het inrichten van een gedegen productieplanning;
  • Een structuur voor blijvend verbeteren implementeren.

Een Lean productieproces opzetten

Voor het verbeteren van het productieproces maken we gebruik van het Lean-gedachtegoed. Binnen het Lean-gedachtengoed wordt de focus gelegd op het tegengaan van verspilling in processen. Laat dit nou een perfect uitgangspunt zijn voor het verbeteren van je productieproces. Het is daarbij belangrijk om juist niet alleen te kijken naar de stappen in het productieproces die waarde voor de klant toevoegen, maar juist ook naar de momenten waarop je niet “aan het werk bent”. Dit is vaak de grootste bron van verspilling en biedt dus kansen om je productieproces ingrijpend te verbeteren. Bij de optimalisatie van het productieproces focussen we op die kansen.

Critical Minds
Critical Minds
Critical Minds

De acht vormen van verspilling die we bekijken als we een productieproces optimaliseren

We lopen de 8 vormen van verspilling met je door om je een idee te geven waar we onze aandacht aan kunnen besteden. Deze 8 vormen van verspilling binnen het productieproces zijn de basis om het productieproces te verbeteren.

1. Wachten – dit wordt veroorzaakt door procesonderdelen die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Vaak wordt deze tijd opgevuld met taken die geen waarde toevoegen.

2. Overbewerking – er wordt meer gedaan dan waar de klant om vraagt.

3. (Grote) Voorraad/opslag – het zoeken naar alle spullen in deze opslag kosten geld en tijd. Je wilt niet misgrijpen, maar een grotere voorraad dan strikt noodzakelijk heeft geen toegevoegde waarde.

4. Transport – zowel te veel als te weinig transportbewegingen leiden tot verspilling van tijd en/of brandstof.

5. Fouten – Een fout maken is natuurlijk menselijk, maar kan tot veel verspilling leiden. Een fout moet namelijk worden hersteld, wat weer tijd kost waarbinnen geen waarde toegevoegd kan worden.

6. Overproductie – leidt tot teveel voorraad die je waarschijnlijk niet snel kwijt kan. Daarnaast is de kans groot dat grondstoffen verspild zijn wanneer het gaat om halffabrikaten of eindproducten.

7. Beweging – het heen-en-weer verplaatsen van grondstoffen, gereedschappen en mensen in het proces.

8. Onderbenutting van talent – dit leidt tot demotivatie en het is natuurlijk verspilling als je niet alle waarde uit je resources haalt.

De Critical Minds-manier om een productieproces te optimaliseren

Wil je aan de hand van Lean je productieproces verbeteren? De manier waarop Critical Minds je stap voors stap kan helpen met productieproces optimalisatie is als volgt:

Stap 1: De processen in kaart brengen (middels een VSM)

Met een post-it sessie brengen we het huidige productieproces in kaart inclusief alle knelpunten die worden ervaren.

Stap 2: Opstellen van een verbeteragenda

Op basis van de knelpunten worden er gezamenlijk prioriteiten afgestemd op basis van het effect van de oplossing en de eenvoud waarmee het knelpunt kan worden opgelost. Deze prioriteiten, zowel klein als groot, worden opgenomen in een verbeteragenda. Op deze manier begin je altijd met de juiste verbeteringen en kan je snel je eerste successen vieren.

Stap 3: Met elkaar verbeteren met de verantwoordelijkheid op de juiste plek

In de verbeteragenda worden de taken belegd bij diegene die ook wat te winnen hebben bij het oplossen van het knelpunt. Op deze manier wordt er gezorgd voor zowel de beste oplossing als draagvlak voor hetgeen wat bedacht worden. Dit leidt tot effectieve verbetering van het productieproces.

Stap 4: Blijven leren

Het inrichten van een structuur die ervoor zorgt dat zowel kleine als grotere verbeteringen binnen het productieproces continu worden opgepakt.

Laat ook jouw projecten & organisatie excelleren

Neem contact op voor een gratis analyse en ga voor resultaat!

  • Verkorte doorlooptijden van projecten en processen
  • Continu verbeteren en verspillingen verminderen
  • Gedrag en leiderschap in lijn met je doelen

Bedrijven waar wij al hebben geholpen met de verbetering van het productieproces!

Benieuwd naar wat wij daar gedaan hebben? Lees de klantcases

Critical Minds Toolbox, bestaat uit een breed spectrum van expertises.

Dit doen we nog meer. Altijd op maat aan en voor elke branche!