Projectbeheersing

Projecten voorspelbaar maken met integrale planning

Critical Minds ondersteunt industriële organisaties bij het structureel verbeteren van projectbeheersing. Wij creëren draagvlak voor nieuwe ideeën, maken processen inzichtelijk en sturen projecten. Onze aanpak geeft organisaties ‘een stuur in handen’ waarmee wij projecten monitoren en tijdig kunnen bijsturen. De volgende elementen garanderen deze kwaliteit en staan centraal in de uitvoering van onze opdrachten: de Critical Minds maken projecten voorspelbaar, genereren doorlooptijdverkorting en leveren vaak een kostenbesparing op. Critical Minds ziet projectbeheersing als een vak, is hands-on en zet een realistische planning op, waarin we rekening houden met projectrisico's en resources effectiever inzetten.

Onze manier van projectbeheersing gaat over:

  • Focus op projecten - Critical Minds ziet een planning als integraal stuurmiddel. Wij zorgen voor een werkbare planning met balans tussen hoofdlijnen en details om alle projecten in de keten te kunnen sturen.
  • Sturen op afwijkingen - Projecten zijn altijd in beweging en vragen om een realistische en flexibele planning. Wij voeren afwijkingen direct door in de planning, maken eventuele gevolgen voor einddatum en budget onmiddellijk zichtbaar en sturen direct bij.
  • Creëren van draagvlak - We brengen alle belanghebbenden van een project bijeen en verbinden hen met elkaar om een planning op te kunnen stellen. Dit leidt tot grote betrokkenheid van alle partijen, geeft helderheid over verantwoordelijkheden en iedereen ziet duidelijk zijn bijdrage aan het eindresultaat.

Benieuwd wat Critical Minds voor jou kan betekenen?