Ga naar de inhoud

Door gebruik te maken van onze website (criticalminds.nl) geef je aan het privacy beleid te accepteren. Hieronder vind je een overzicht met welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Gebruik maken van onze diensten

Wanneer je gebruik maakt van één van onze diensten, zullen wij vragen om de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer

Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Critical Minds Project B.V. of die van een derde partij.

Doeleinden

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • E-mail adressen voor het versturen van e-mails aan (potentiële) klanten met informatie over onze producten en diensten, nieuwsbrieven, facturen, contracten en klanttevredenheidsonderzoeken.
  • E-mail adressen voor het versturen van e-mails aan (potentiële) medewerkers met informatie over afspraken en contracten.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Critical Minds Project B.V. of die van een derde partij.

Derden

De persoonsgegevens wordt in sommige gevallen uitgewisseld met derde partijen. Dit in verband met uitbetalen van salarissen, het facturen en het versturen van e-mails. Met alle deze partijen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen op deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in het privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacybeleid te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onze contactgegevens bij “Vragen en feedback”.

Bewaartermijn

Critical Minds Project B.V. bewaart je gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina.