Organisatie ontwikkeling

Verhogen van werkplezier door organisatie ontwikkeling

Organisaties worden gevormd door mensen. Mensen met een diversiteit aan ervaringen, motivaties en overtuigingen. Wij zien in de praktijk vaak onnodige verspilling van menselijk kapitaal. Daar willen we wat aan doen! Mensen presteren beter en zijn gelukkiger als zij werk doen dat aansluit bij hun persoonlijke “Why”. Vanuit onze kennis en praktijkervaring weten wij dat het een meerwaarde heeft om de persoonlijke “Why” aan te haken op het teamresultaat. Het gehele team gaat hierdoor energieker en effectiever werken en er ontstaan verrassende nieuwe oplossingen Mensen presteren ook beter als er duidelijkheid is over gedeelde samenwerkingsafspraken, rollen en ruimte in het team. Wij ondersteunen teams en organisaties hierbij. Wij geloven niet in oppervlakkige oplossingen. Wel in een grondige analyse met een antropologische inslag, maatwerk en implementatie. Dat doen we door het observeren van teams en in te zoomen op “waarom” organisaties en mensen doen wat ze doen. Vanuit die observaties maken we een analyse en bespreken mogelijke interventies met de opdrachtgever. Dit is altijd maatwerk omdat geen organisatie hetzelfde is. Wij zijn bevlogen professionals die zélf het verschil maken en gebruiken daarbij ook altijd de collectieve wijsheid en het talent van de mensen zelf. Onze werkwijze geeft teams en organisaties nieuwe inzichten en ervaringen, maar daar blijft het niet bij. We coachen en ondersteunen ook in de praktijk zodat de verandering werkelijk geborgd wordt.

Wij bieden maatwerk aan op het gebied van:

  • Antropologische observatie, analyse en interventiestrategie.
  • Inzicht in persoonlijke en team “Why” en het positieve effect daarvan.
  • Meer verantwoordelijkheid in teams/zelfsturing.
  • Verbeteren van samenwerking in teams en organisatie.
  • Coachen en begeleiding van mensen en organisaties in de praktijk.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

* indicates required