Ga naar de inhoud

Dergelijke projecten vragen  om een gestructureerde aanpak, waarbij alle facetten van een project moeten kunnen worden gemonitord om zo te kunnen bijsturen op afwijkingen. Hierdoor kunnen onnodige vertragingen worden gemitigeerd en zelfs doorlooptijden worden verkort. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

Wat wij doen? Onze Critical Minds zijn elke dag bezig met het verkorten van de doorlooptijd van projecten, zodat deze op tijd worden opgeleverd. De focus ligt hierbij op de processen én de mensen. Beide zijn factoren waarmee je betere projectresultaten boekt en die bijdragen aan je organisatiedoelstellingen.

Iedere Critical Mind doet dit op zijn of haar eigen unieke wijze én door gebruik te maken van de methodieken uit onze toolbox:

Doorlooptijd

verkorting in de praktijk

Het realiseren van doorlooptijdverkorting begint allemaal met inzicht. Zo starten we altijd met een uitgebreide analyse van de processen en systemen en bekijken we of deze op de juiste manier zijn ingericht. Belangrijk hierin is dat deze analyse als resultaat geen vuistdik rapport heeft, maar een gedragen overzicht door alle stakeholders. Wij geloven er namelijk in dat de menselijke factor een van de belangrijkste is in deze analyse om de doorlooptijden te verkorten.

Vervolgens bepalen we samen met onze klanten waar we starten met het optimaliseren van de processen en systemen om zo de doorlooptijd te verkorten. Hiervoor brengen we allereerst de knelpunten in kaart en gaan we gelijktijdig op zoek naar kansen om te versnellen. Het advies dat wij hierin geven stopt niet bij de oplossing, maar gaat juist ook over de implementatie daarna. Critical Minds denken namelijk niet alleen, die doen ook!

Zodra het advies is uitgewerkt tot een concreet implementatieplan is het dan ook tijd om aan de slag te gaan en gaan de handen uit de mouwen. De doorlooptijdverkorting toolbox wordt in de praktijk toegepast, terwijl veranderingen in gang worden gezet. Op deze manier creëren wij samen met de klant een project waarvan de doorlooptijd aanzienlijk wordt verkort.

 

Critical Minds
Critical Minds
Critical Minds

Laat ook jouw projecten & organisatie excelleren

Neem contact op voor een verkennend gesprek en ga voor resultaat!

  • Verkorte doorlooptijden van projecten en processen
  • Continu verbeteren in een lerende organisatie
  • Gedrag en leiderschap in lijn met je doelen

Meer inzicht en grip op het groeiende werkpakket van Qirion!

Een verwachte verviervoudiging van de vraag naar elektrisch vermogen in Amsterdam vraagt om een stevige en integrale planning. Zo pakken Qirion en Critical Minds het aan.

Klantcase Qirion - Critical Minds

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Door onze ervaringen bij zowel partijen binnen de energietransitie als andere technische (maak)industrieën hebben we goed zicht op de gezamenlijke uitdagingen op het gebied van projectbesturing en procesoptimalisatie. Tijdens al onze trajecten staan de mensen in het werk centraal.

De afgelopen jaren hebben we bij zowel netbeheerders, aannemers als toeleveranciers binnen de energietransitie bijgedragen aan positieve projectresultaten. Het proces en projecten staan altijd centraal, de inhoudelijke kennis is mooi meegenomen.

Vanuit Critical Minds houden we ons vooral bezig met de processen en projecten binnen de energietransitie. Raakvlak met technische oplossingen die de energietransitie versnellen zien we vaak, echter zijn we hierin geen experts als op het gebied van procesoptimalisatie.

Bedrijven in de energietransitie waar wij al projecten hebben geoptimaliseerd!