Ga naar de inhoud

Allseas is wereldleider op het gebied van zwaar hijswerk en installatie van pijpleidingen en onderwaterconstructies. Het bedrijf biedt werk aan meer dan 3000 mensen en is wereldwijd actief met een veelzijdige vloot van gespecialiseerde schepen die intern zijn ontworpen en ontwikkeld. Allseas probeert voortdurend de bestaande grenzen van techniek te verleggen, zoals met de bouw van Pioneering Spirit en het ontwerp van Amazing Grace.

Allseas werkt continu aan de verbetering van haar schepen en apparatuur door nieuwe technologieën te ontwikkelen die haar in staat stellen om veiliger en efficiënter te werken. Alle ontwerpen en technologische innovaties worden in eigen huis bedacht.

Het belangrijkste kapitaal van een onderneming bestaat uit de mensen die er werken. Bij Allseas werken mensen met passie voor het bedrijf. Het welzijn en de veiligheid van de mensen is een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering.

De uitdaging

Om koploper te blijven in de industrie wil Allseas haar innovatiekracht en passie voor techniek inzetten om veiligheid, kwaliteit, nauwkeurigheid en productie hand in hand te laten gaan. Allseas heeft de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in menskracht op de afdeling QHSE. Allseas heeft Critical Minds gevraagd om te ondersteunen bij de ontwikkeling van een strategie, teamplannen en teamontwikkeling.

De methode

Tijdens deze opdracht is gebruik gemaakt van verschillende methodes.

Vooronderzoek

We zijn begonnen met een vooronderzoek om zo te onderzoeken waar het team stond qua ontwikkeling en welke vragen er leefden op de afdeling. Dit onderzoek vond plaats door deskresearch, interviews en meelopen op de afdeling. Daarna is geanalyseerd in welke fase het team zich bevond en welke stappen nodig waren.

Strategiesessie

Op verzoek van het afdelingshoofd is er een middag georganiseerd om de nieuwe conceptstrategie vanuit verschillende invalshoeken te bespreken en te bediscussiëren. Hierbij is gebruik gemaakt van de 6-hoedenmethode van Edward de Bono. Op deze wijze kon in een korte tijd, door alle medewerkers vanuit verschillende perspectieven de strategie worden besproken. Met de opbrengst van de middag kon de conceptstrategie verder worden uitgewerkt. De geopperde verbeteringen/innovaties op gebied van QHSE zijn geordend door middel van een eenvoud/impact –analyse. Hierdoor kon de afdeling direct aan de slag met de eenvoudig oplossingen met grote impact.

Tweedaagse teamtraining

Met de informatie van de observatie en de input van de strategiemiddag hebben we gezamenlijk met het afdelingshoofd een uitgebreid en intensief programma voor de tweedaagse teamtraining samengesteld. Op de tweedaagse was het team voor het eerst, sinds de uitbreiding, compleet. Dat bood een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en de teamopdracht scherp te krijgen. Dat hebben we gedaan door:

Dag 1:

 • Meeting met management
 • Persoonlijke verhalen aan elkaar te vertellen over de passie voor QHSE
 • Persoonlijke Why en team Why ontdekken
 • Door middel van Fishbowl oefening, vanuit de toekomst teruggekeken op 2019
 • Team symbool gemaakt “We are QHSE”
 • Bespreken doorontwikkelde Strategiedocument
 • Aansluiten van safety-officers van de schepen en de werven

Dag 2:

 • Meeting met management
 • In groepen aan de slag met verschillende thema’s t.b.v teamplan
 • Samenwerkingsoefening (Warpspeed)
 • Terugkoppeling aan elkaar en weer aan de slag met verschillende thema’s
 • Verbinden en afspraken over hoe nu verder

Het resultaat

Het traject is afgesloten met een verslag van de observaties, een analyse van de situatie, een interventiestrategie en implementatieplan met een advies voor een vervolgtraject. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:

 

 • Er is inzicht in de mate van teamontwikkeling en de te nemen stappen.
 • De strategiesessie heeft geleid tot een gedragen strategie voor het team.
 • De methode om de strategiesessie te bespreken gaf ruimte voor ieder zijn inbreng en urgentie voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de strategie.
 • Door de persoonlijke Why en de persoonlijke verhalen leerden de teamleden elkaar kennen.
 • Door de team Why en het team symbool werd het team geïnspireerd en verbonden.
 • Door de fishbowl oefening heeft het team een gedeeld toekomstbeeld gecreëerd voor 2019.
 • Door de gesprekken met het management is er een gedeeld beeld over de urgentie en commitment van het management aan de strategie en de teamopdracht.
 • Door het uitwerken van de thema’s werden concrete stappen gezet, waar het team in 2019 verder aan kan werken.

Laat ook jouw projecten & organisatie excelleren

Neem contact op voor een gratis analyse en ga voor resultaat!

 • Verkorte doorlooptijden van projecten en processen
 • Continu verbeteren en verspillingen verminderen
 • Gedrag en leiderschap in lijn met je doelen

Naast Allseas gingen deze klanten jou voor