Ga naar de inhoud

Laura Brink is onze talent manager, met andere woorden: ze zorgt dat de juiste mensen met de juiste talenten op de juiste momenten bij ons komen werken. En dat ze in de periode daarna zo goed mogelijk tot hun recht komen. We vroegen haar naar de manier waarop ze dat doet. Ze vertelde over de Myers-Briggs methodiek en hoe dat Critical Minds én onze klanten vooruit helpt.

Bij Critical Minds geloven we dat mensen het verschil kunnen maken door zichzelf te zijn. Dat roept misschien vragen bij je op als ‘wanneer is iemand zichzelf?’ en ‘als iedereen zichzelf is, wordt het dan niet juist lastiger om met elkaar samen te werken?’. En dat is precies waarom het ‘jezelf-zijn-principe’ zo interessant en belangrijk is voor organisaties.

Diversiteit in persoonlijkheden: een kans én een valkuil

Anders zijn we allemaal, en gelukkig maar, zo luidt het cliché. Maar hoe zorg je ervoor dat dat inderdaad ‘gelukkig’ is en niet gewoon verdomd lastig? We kennen natuurlijk allemaal wel voorbeelden van collega’s die maar moeilijk met elkaar kunnen samenwerken. Ook kennen we de conflicten die daaruit kunnen ontstaan en de spanning die dat oplevert. Niemand zit daar op te wachten en bovendien lijkt het bijna onvermijdelijk; hoe zorg je met zoveel verschillende mensen voor een harmonieuze sfeer? Hoe zorg je ervoor dat collega’s zichzelf durven te zijn, ook bij die collega waar ze lastiger mee samenwerken? En hoe krijg je het voor elkaar dat ze elkaar begrijpen en hun voordeel doen met de verschillen in plaats van zich te storen aan elkaars manier van werken?

De Myers-Briggs methodiek

Het zijn dat soort vragen die ons aan het denken hebben gezet. En niet alleen dat, we zijn ermee aan de slag gegaan, met behulp van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). MBTI is een methodiek die inzicht biedt in onder andere voorkeuren op het gebied van (samen)werken. Kort gezegd gaat de methodiek uit van vier dimensies van natuurlijke voorkeur:

  • Extravert of Introvert – Haalt iemand zijn energie en inspiratie vooral uit de wereld om zich heen of vanuit zijn innerlijke belevingswereld?
  • Sensing of iNtuitive – Haalt iemand vooral informatie op in de vorm van feiten of gebruikt iemand eerder informatie uit concepten?
  • Thinking of Feeling – Maakt iemand beslissingen op basis van logische redenatie of op basis van persoonlijke waarden?
  • Judging of Perceiving – Houdt iemand ervan om planmatig en geordend te werken of geeft hij de voorkeur om opties open te houden?

De wereld is natuurlijk niet zwart-wit, zo ook de Myers-Briggs methodiek. Iemand kan prima beslissingen maken door logisch te redeneren (thinking), maar daarin ook zijn persoonlijke waarden meenemen (feeling). En iemand kan zijn energie grotendeels uit de wereld om zich heen halen (extravert), en tegelijk opladen aan de hand van zijn innerlijke belevingswereld (introvert). De meeste mensen hebben dus van alles wat en het accent daarbij op één van beide kanten.

Botte hork, slappe zak

Dit verschil in voorkeur kan zorgen voor frictie. Stel dat collega A en B samen een belangrijke beslissing moeten nemen, met grote gevolgen voor de rest van het team. Collega A is vanuit zijn gevoel geneigd de harmonie te bewaren. Collega B is juist geneigd vanuit ratio te redeneren en laat de cijfers spreken.

Natuurlijk zijn beide uitgangspunten belangrijk en waardevol. Maar als collega A en collega B elkaar niet goed begrijpen, kan frictie ontstaan. Ze zullen met elkaar moeten praten om elkaars zienswijze te begrijpen en samen tot een beslissing te komen.

Ook situaties rondom het afspreken en naleven van deadlines herkennen we allemaal wel. Collega A werkt planmatig en geordend, begint meteen en is precies op tijd klaar. Collega B is juist flexibel en werkt spontaner; op weg naar de deadline verandert het een en ander en misschien begint collega B pas écht op de laatste dag. Toch is het resultaat hetzelfde: ook collega B is precies op tijd klaar. Wanneer deze twee verschillende mensen met verschillende voorkeuren in één team zitten, kan dat onbegrip opleveren. Anderzijds kan het ontbreken van één van de twee voorkeuren leiden tot een ongewenste situatie: een veel te strakke structuur of juist de afwezigheid ervan, met een chaotische aanpak als gevolg.

De Critical Minds oplossing

Laten we elkaar vooral aanvullen in plaats van in de weg zitten, is onze gedachte. Want als iedereen zichzelf kan zijn en vanuit de kracht die daarmee ontstaat de rest van het team kan verrijken, dan kun je écht lekker samenwerken. Voor ons was dat de reden om met de Myers-Briggs methodiek te werken.

Hoe we die toepassen? Als je bent aangenomen bij Critical Minds, doorlopen we samen de Myers-Briggs methodiek. De nieuwe collega vult de vragen in, daarna voeren we een gesprek. In dat gesprek geeft die nieuwe collega aan wat hij denkt dat zijn voorkeuren zijn – extravert of introvert, etc. Daarna vertellen we welke voorkeuren uit de vragenlijst zijn gekomen en bespreken we de eventuele verschillen. Dat laatste doen we omdat mensen soms geneigd zijn hun voorkeuren aan te passen aan hun omgeving. Heeft iemand bijvoorbeeld een lange tijd doorgebracht in een omgeving die sterk thinking en judging was? Dan bestaat de kans dat iemand diezelfde voorkeuren laat zien, terwijl die persoon van nature eigenlijk een voorkeur heeft voor feeling en perceiving.

Op deze manier krijgt onze nieuwe collega beter inzicht in zijn eigen persoonlijkheid én begrijpt hij hoe collega’s op hem kunnen lijken en van hem kunnen verschillen. Daarna volgt een training, waarbij we inzoomen op de voorkeuren van hemzelf en van collega’s, zodat er maximaal begrip is van en respect is voor het kleurrijke team dat bij Critical Minds werkt. Daar herinneren we elkaar elke dag aan; op de muur in ons kantoor hangen onze types, met zowel de positieve kanten als de valkuilen.

(Meestal) iedereen blij

Jezelf en elkaar beter begrijpen en daardoor beter kunnen samenwerken, dat is natuurlijk heel fijn voor de critical mind, maar ook voor onze klanten. Op de momenten dat we teams samenstellen, kijken we daarom goed naar welke types we nodig hebben en welke types elkaar het beste aanvullen.

Zo werkten we in een divers team voor Welzorg, een van onze klanten. We vulden elkaar perfect aan, juist door onze verschillen in een planmatige en een meer spontane aanpak, of een praktische insteek in combinatie met een abstract-strategische inslag. Dat leverde Welzorg een superteam op.

Gaat dit dan altijd goed? Natuurlijk niet. We kunnen niet altijd voorkomen dat we elkaar soms niet begrijpen of ons aan elkaar storen. Maar we blijven met elkaar praten over elkaars voorkeuren en kijken kritisch maar constructief naar onze verschillen. Dankzij de Myers-Briggs methodiek lukt dat ons heel aardig en hebben we de manier waarop we met elkaar en met onze klanten samenwerken naar een hoger niveau getild.

Wil je ook beter leren samenwerken?

We kunnen niet wachten om ook jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen als het gaat om samenwerking. Kijk snel hoe we voor jouw organisatie het verschil kunnen maken.