Ga naar de inhoud

De energietransitie biedt momenteel kansen voor de offshore windindustrie, wat leidt tot een groei in de sector. Uiteraard brengt dit ook uitdagingen met zich mee. Een specifiek voorbeeld van een uitdaging waarbij de juiste manier van projectbeheersing van groot belang is, ligt in de tenderfase.

Research and Development

Kenmerkend voor tenderprojecten zijn de snelle informatie- en communicatiestromen. Het is van belang dat er soepel en snel geschakeld kan worden onder tijdsdruk en er weinig ruimte is voor ruis. Daarnaast is de hoeveelheid benodigde informatie groot en tijdens de tenderfase groeit en verandert de beschikbare informatie continu. Dit gebeurt mede doordat het een jonge en hoogtechnologische markt betreft waarin voortdurend Research and Development (R&D) plaatsvindt.

Communicatie

Naast doorlopende R&D komen er tijdens de tenders ook vraagstukken voor de engineeringsafdeling naar voren welke in hoog tempo moeten worden beantwoord. Voor een tender is een efficiënte en snelle communicatie tussen afdelingen en teams dan ook van cruciaal belang.

De grootste uitdagingen

Overkoepelend vormt het optimaliseren van de communicatie- en informatieprocessen een van de grootste uitdagingen tijdens de tenderfase in de offshore windindustrie. In een volgende post vertellen we graag hoe je hier slim en efficiënt mee om kan gaan!

– Projects on time, People in flow –