Ga naar de inhoud

In de wereld van organisatieontwikkeling is het maken van strategische plannen een cruciale stap. Het opstellen van doelen, het identificeren van doelstellingen en het vaststellen van een routekaart voor de toekomst zijn allemaal essentiële elementen van strategisch denken. Echter, zien wij als Critical Minds dat het vaak onvoldoende lukt om die mooie plannen in de praktijk te laten slagen.   

Waarom is dit zo’n lastige klus? Waarom blijven zoveel goed doordachte strategische plannen steken in de bureaulade zonder daadwerkelijk impact te hebben op de dagelijkse activiteiten van een organisatie? In deze blog deelt een van onze ondernemers, Bas Schreuder, hoe Critical Minds kijkt naar deze uitdaging.  

De kloof tussen theorie en praktijk 

Een van de belangrijkste redenen voor het mislukken van het implementeren van strategische plannen is de kloof tussen theorie en praktijk. Vaak worden strategische plannen opgesteld op een abstract(er) niveau, met grote visies en ambitieuze doelen. De crux zit hem erin om deze strategische doelen te vertalen naar concrete planbare acties. Vanuit Critical Minds werken we met meerdere modellen die dit proces ondersteunen zoals onze versie van de Balanced scorecard” van Kaplan en Norton of de X-matrix (Hoshin Kanri) uit het Lean-gedachtegoed. 

De rol van leiderschap 

Een ander cruciaal aspect is leiderschap. Het succesvol vertalen van strategische plannen naar de praktijk vereist betrokkenheid en toewijding van het leiderschapsteam. Leiders moeten niet alleen de plannen ondersteunen, maar ook actief de implementatie ervan bevorderen door middel van het stellen van prioriteiten, het toewijzen van middelen en het voorleven van de gewenste cultuur en waarden. Als het bij de implementatie van de strategie echt om een andere werkwijze gaat is het van belang om de rollen binnen de verandering goed te benoemen. Zo vergt goed sponsorschap de nodige aandacht. Hierover zal ik in een latere blog meer delen… Stay tuned.  

Critical Minds

Co-creatie & draagvlak 

Natuurlijk onderkennen we vanuit Critical Minds de waarde van goede communicatie als het gaat over het implementeren van strategische plannen. Waar wij het verschil maken is door het creëren van draagvlak door de mensen in de processen (op het juiste moment) te laten meedenken en -doen tijdens de implementatie. Door heldere kaders te stellen vanuit leiderschap kunnen deelnemers aan de strategische initiatieven echt het verschil maken door hun kennis en creativiteit in te zetten in lijn met de strategische doelen.  

Continue evaluatie en feedback 

Het proces van het vertalen van strategische plannen naar de praktijk is een continu proces van leren en verbeteren. Door het opzetten van structuren voor het monitoren van de voortgang (projectbeheersing is een van onze expertisegebieden), het verzamelen van feedback en het evalueren van de effectiviteit kan er richting een lerende organisatie worden gewerkt. Door regelmatig te reflecteren en aanpassingen aan te brengen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze op koers blijven om hun doelen te bereiken. De welbekende PDCA-cyclus van Deming is ook hier van grote waarde.  

Critical Minds
Critical Minds

Conclusie 

Het vertalen van strategische plannen naar de praktijk is een complex proces dat een goede aanpak, leiderschap, draagvlak en lerend vermogen vereist. We benadrukken dat het niet genoeg is om alleen een plan op papier te hebben; het moet tot leven worden gebracht in de dagelijkse activiteiten en besluitvorming van een organisatie. Door de juiste processen en structuren te implementeren, wordt de kloof tussen strategie en uitvoering overbrugd en worden doelen gerealiseerd.  

Sales Accountmanagement Business Developer - Critical Minds

Ben je benieuwd naar hoe we jouw organisatie vanuit Critical Minds verder kunnen brengen?

Neem contact op via onderstaand formulier of lees hier meer over advies op het gebied van bedrijfsvoering.

Referenties: 

  • Kaplan, R. and Norton, D. (1992) The Balanced Scorecard—Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, 79. 
  • (2000). DEMING CYCLE (PDCA) . In: Swamidass, P.M. (eds) Encyclopedia of Production and Manufacturing Management. Springer, Boston, MA . https://doi.org/10.1007/1-4020-0612-8_229.